LKE-Dynamic Power Technologies

KANCELÁŘ

Srbská 53
Brno, 612 00

Telefon:    +420 543 215 681
Fax:         +420 543 215 683
e-mail: lkedptcz@lkedpt.com


KANCELÁŘ v USA

514 Brinton Ave.
Trafford, PA 15085
USA

Telefon:     +1 412 374 9442
Fax:          +1 209 755 8324
Mobil:        +1 412 853 4019
e-mail: lkedptusa@lkedpt.comNaši zakladatelé

V podnikání stejně jako v reálném životě platí základní pravidlo: rodiče jsou nejdůležitější. I když LKE-DPT je nezávislá společnost sdílíme zdroje, zkušenosti a pracujeme jako tým se společnostmi, které jsou našimi zakladateli.
Tady jsou:

L. K. Engineering, s.r.o.
(LKE)

Integrated Consultants and Engineers
(ICE)

L. K. Engineering, s.r.o. je Evropská společnost zabývající se aplikovaným výzkumem a vývojem. Nabízí analýzy a konstrukční služby pro všechny druhy mechanických a teplotních systému. Vlastní řešení sestává od počátečního návrhu konceptu, přes vytváření modelů, až po závěrečné výpočty. Tyto služby umožňují klientům vybrat popřípadě vytvořit cenově efektivní řešení, které sníží jejich náklady a zvýší spolehlivost.

Největší část analýz je řešena pomocí systému ANSYS ve kterém má LKE rozsáhlé zkušenosti s aplikacemi na různorodé problémy. L. K. Engineering, s.r.o. má taktéž výrazné zkušenosti s  používáním programů FLOTRAN a PRO-MECHANICA.
Naše hlavní obory činnosti zahrnují analýzy pomocí metod konečných prvků FEA (pevnostní, teplotní, dynamické, lineární, nelineární), simulace pohybů a animace.

LKE tým je složen ze zkušených inženýrů s rozsáhlými z kušenostmi zahrnujícími různé strojírenské odvětví včetně leteckého průmyslu a rozsahem činností od výzkumu a vývoje po akademické prostředí.

L. K. Engineering, s.r.o.
Vídenská 55
Brno, 639 00
Czech Republic

Telefon:    +420 543 215 681
Fax:          +420 543 215 683
e-mail: lke@lke.cz
WWW: www.lke.cz

ICE, LLC byla spoluzakladatelem společnosti Dynamic Power Technology, LLC (DPT) což je profesionální organizace, která poskytuje klientům komplexní balík služeb pro energetický průmysl a distribuci. Organizace slouží inženýrským, zprostředkovatelským a konstrukčním potřebám různorodých klientů jako jsou vládní agentury, nezávislí producenti energií, nemocnice, vysoké školy a průmysl, kteří jsou primárními zákazníky našich služeb.

DPT byla založena s ohledem na proměnlivé tržní podmínky v  energetickém průmyslu. Uspořádání a osazenstvo společnosti je předurčeno k působení na domácím a mezinárodním trhu.

Odborné znalosti více než 250+ profesionálů a technického personálu spolu s vedením společnosti vedou k pečlivému a cenově výhodnému řešení potřeb zákazníka, což je ostatně i vize celé sítě společností sdružených v DPT.
DPT poskytuje "Celkové řešení" které rychle a účinně reaguje na potřeby projektů klienta tam, kde je to nejvíce třeba.

Dynamic Power Technologies, LLC
275 Center Road
Monroeville, PA 15146-1451
USA

Telefon:     +1 412 374-0200
Fax:           +1 412 856-9535
e-mail: Info@DynamicPowerTech.com
WWW: www.dynamicpowertech.com